Politika zasebnosti
DEL DOHODNINE ZA SKLAD
VRTCA POD GRADOM

Sovice v maju

Na začetku meseca maja smo spoznavali travnik, rastline in živali, ki jih srečamo na travniku. Veliko časa smo preživeli v naravi in s pomočjo povečevalnih stekel opazovali živo in neživo naravo. Drugo polovico maja smo posvetili spoznavanju kmetije. Spoznavali smo domače živali in opravila na kmetiji. Obiskali smo kmetijo na Uncu, kjer smo nekaj živali in opravil videli in spoznali tudi v živo. Mesec smo zaključili s srečanjem s starši. Pripravili smo jim predstavo z naslovom Metulji ter zapeli nekaj spomladanskih pesmic.

Katarina, Ana in Anica

Dostopnost