Bibe na morju

Z oddelkom prilagojenega programa smo konec maja letovali na Debelem rtiču. Za večino otrok je...

več...
Politika zasebnosti
DEL DOHODNINE ZA SKLAD
VRTCA POD GRADOM

Sodelovanje s starši

S starši sodelujemo na različne načine in z namenom, da bi bila v vrtcu in družinska vzgoja čim bolj usklajeni.

Skupne oblike sodelovanja s starši:

  • roditeljski sestanki (za starše novincev pred vstopom otroka v vrtec; v oddelkih pa dvakrat letno, oziroma po potrebi),
  • srečanja otrok in staršev (skupna praznovanja, prireditve, delavnice…),
  • predavanja za starše in pogovori s strokovnjaki (Šola za starše).

Individualne oblike sodelovanja s starši:

  • pogovorne urice (mesečno se lahko starši najavijo, oziroma jih vzgojiteljice povabijo na pogovor),
  • individualni pogovori s pedagoškimi delavci pred vstopom otroka v vrtec,
  • prisotnost staršev v oddelku v času uvajanja otroka v vrtec,
  • izmenjava informacij ob vsakodnevnih kratkih stikih s strokovnimi delavci – ob prihodu ali odhodu otroka,
  • pisne informacije o tekočem delu in življenju v skupini, v kotičkih za starše.
Dostopnost