Bibe na morju

Z oddelkom prilagojenega programa smo konec maja letovali na Debelem rtiču. Za večino otrok je...

več...
Politika zasebnosti
DEL DOHODNINE ZA SKLAD
VRTCA POD GRADOM

Obveznosti staršev

Obveznosti staršev
  • Pričakujemo, da se bodo starši zanimali za otrokovo vzgojo in razvoj in da bodo sodelovali z delavci vrtca,
  • da bodo vrtcu posredovali podatke o dosegljivosti v primeru nujnih sporočil (naslov, telefonska številka v službi in doma),
  • da bodo pred vstopom v vrtec opravili z otrokom zdravniški pregled in prinesli potrdilo o pregledu ter o precepljenosti otroka. Prav tako morajo vzgojiteljico opozoriti na morebitne zdravstvene posebnosti otroka in v vrtec pripeljati le zdravega otroka. Če otrok potrebuje dietno prehrano, prinesejo starši pisna zdravniška navodila,
  • otroka praviloma pripeljejo in odpeljejo iz vrtca starši, druge osebe pa samo s pisnim pooblastilom staršev,
  • otroci naj ne prinašajo v vrtec dragocenih predmetov in predmetov, ki bi lahko ogrozili zdravje ali varnost otrok (npr.: frnikule, verižice, hitro pokvarljiva živila ipd.),
  • starši morajo redno izpolnjevati svoje finančne obveznosti do vrtca, v primeru dvomesečne zamude plačila, vrtec vloži izvršilni predlog na sodišče,
  • otroka straši pisno izpišejo iz vrtca 15 dni pred dejanskim izstopom. 
Dostopnost