JUHU, POLETJE JE TU!

Letos smo že nestrpno čakali na poletje. V skupini Oblački smo si poletje krajšali z ogledovanjem...

več...
Politika zasebnosti
DEL DOHODNINE ZA SKLAD
VRTCA POD GRADOM

Prilagojeno izvajanje

Programi za otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo

Izvajamo jih v rednih oddelkih vrtca, za otroke, ki so z odločbo Zavoda RS za šolstvo usmerjeni v te programe. Otrokom, ki so povsem integrirani v oddelke vrtca, zagotavljamo individualno strokovno pomoč in prilagojeno izvajanje dejavnosti. Strokovna skupina vrtca, ki jo imenuje ravnateljica za vsakega otroka posebej pripravi individualiziran program, ga spremlja in evalvira. Pri tem sodelujejo tudi starši. Pri prilagajanju programa so potrebni specifični pristopi, ki so odvisni od tega, kaj otrok potrebuje in česa je zmožen. Dodatno strokovno pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj, v skladu z določili odločbe Zavoda RS za šolstvo izvaja vzgojiteljica za izvajanje dodatne strokovne pomoči (običajno specialna pedagoginja) v obsegu do 3 ur na teden. Pomoč lahko poteka individualno v ali izven oddelka v katerega je vključen otrok, ali v posebni skupini. Glede na določila odločbe je v oddelku lahko tudi manjše število otrok kot je predpisano.

Dostopnost