Politika zasebnosti
DEL DOHODNINE ZA SKLAD
VRTCA POD GRADOM

Rezervacija vrtca

V zimskem obdobju se poveča število vlog za koriščenje zdravstvenih rezervacij v vrtcih zaradi zdravstvenih obolenj predšolskih otrok.

Starši, za katere je Mestna občina Ljubljana dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v javnem vrtcu, lahko na podlagi drugega odstavka 7. člena Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnosti za starše (Uradni list RS, št. 46/2019; v nadaljevanju: Sklep), zaprosite za koriščenje zdravstvene rezervacije.

V kolikor starši koristite rezervacijo izven obdobja počitniške rezervacije, to je od 1. junija do 30. septembra, morate na podlagi drugega odstavka 7. člena Sklepa predložiti vlogo za koriščenje zdravstvene rezervacije v obravnavo vrtcu najkasneje v roku sedmih koledarskih dni po prvem dnevu ponovne prisotnosti otroka  v vrtcu. Vlogi za koriščenje zdravstvene rezervacije morate starši priložiti zdravniško potrdilo.

Starši lahko uveljavljate rezervacijo, tako počitniško kakor zdravstveno za neprekinjeno odsotnost najmanj en in največ dva meseca v koledarskem letu (npr. od 15.10. do vključno 14.11. ali od 1.10. do vključno 31.10.), lahko en mesec počitniške in en mesec zdravstvene rezervacije.

Starši, ki imate v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavite rezervacijo le za otroka, za katerega se plačilo ne sofinancira iz državnega proračuna.

Za rezervacijo starši plačate 30% od z odločbo določenega dohodkovnega razreda, brez upoštevanja dodatnih znižanj iz 3. in 5. člena Sklepa.

Starši otrok iz drugih občin lahko uveljavite rezervacijo skladno s Sklepom občine stalnega bivanja. O pogojih rezervacij se lahko informirate na svoji občini.

Dostopnost