Politika zasebnosti
DEL DOHODNINE ZA SKLAD
VRTCA POD GRADOM

Igre z matematiko v predšolskem obdobju

Delovni list 1 – Sadje

Matematično ozadje: številske množice, osnovne računske naloge

Matematični cilji:

 • splošni
  • Otrok se seznanja z matematiko v vsakdanjem življenju.
 • konkretni
 • o Otrok rabi imena za števila.
 • o Otrok spoznava simbole za števila.
 • o Otrok šteje v pravem vrstnem redu.

Starost otrok: od 5 do 6 let

Navodilo otrokom:  V drevesa nariši toliko sadežev, kot je napisano na tablah, ki visijo na drevesih. Na tablah imaš označeno tudi vrsto sadja, ki ga narišeš.


Delovni 2 – Polovica

Matematično ozadje: simetrije, orientacija v prostoru, togi premiki

Matematični cilji:

 • splošni
  • Otrok doživlja matematiko kot prijetno izkušnjo.
 • konkretni
 • Otrok spoznava in opazuje simetrijo.
 • Otrok spoznava lastnosti zrcaljenja in jih uporablja na preprostih primerih.

Starost otrok: od 4 do 6 let

Navodilo otrokom: Nariši še drugo polovico predmetov. Potrudi se, da bodo čim bolj podobne prvi polovici.

 

Delovni list 3 – Ptičja zgodba

Matematično ozadje: kombinatorika, verjetnost, sklepanje

Matematični cilji:

 • splošni
  • Otrok se seznanja z matematiko v vsakdanjem življenju.
 • konkretni
 • o Otrok napoveduje rezultat, razplet dogodka.
 • o Otrok opazuje in izkusi zaporedje dogodkov, se pogovarja o njihovi medsebojni povezanosti.

Starost otrok: 4 do 6 let

Navodilo otrokom: Oštevilči risbe tako, da bo zaporedje pravilno (začni z risbo na kateri je dogodek, ki se je zgodil najprej).

 

Delovni list 4 – Baloni

Matematično ozadje: simetrije, orientacija v prostoru, togi premiki

Matematični cilji:

 • splošni
  • Otrok doživlja matematiko kot prijetno izkušnjo.
 • konkretni
 • o Otrok se uči orientacije v prostoru.
 • o Otrok spoznava prostor, njegove meje, zunanjost, notranjost.

Starost otrok: 4 do 6 let

Navodilo otrokom: Pomagaj vsaki živali poiskati svoj balon. Enega balona ne drži nobena žival.

 

Delovni list 5 – Živali

Matematično ozadje: množice in bijektivne preslikave

Matematični cilji:

 • splošni
  • Otrok razvija matematično razmišljanje, spretnost in izražanje.
 • konkretni
 • o Otrok usvaja in uporablja pojme večji/manjši, dolg/kratek, visok/nizek …
 • o Otrok ureja predmete po naraščajoči oz. padajoči lastnosti.

Starost otrok: 5 do 6 let

Navodilo otrokom: Uredi živali od najmanjše do največje. Ne oziraj se na to, kakšne so te živali v resnici, ampak se osredotoči, kakšne so na risbi. V kvadrate poleg njih zapiši število (število ena je pri najmanjši živali).

Delovni list 6 – Vzrok/posledica

Matematično ozadje: kombinatorika, verjetnost, sklepanje

Matematični cilji:

 • splošni
  • Otrok se seznanja z matematiko v vsakdanjem življenju.
 • konkretni
 • o Otrok spoznava odnos med vzrokom in posledico.
 • o Otrok se seznanja z verjetnostjo dogodkov in rabi izraze za opisovanje verjetnosti dogodka.
 • o Otrok napoveduje rezultat, razplet dogodka.

Starost otrok: 4 do 6 let

Navodilo otrokom: Na levi strani imaš narisane različne dogodke (vzroke). Na desni strani pa kaj se zgodi po temu dogodku (posledice). Dogodke poveži z razpleti dogodkov. En dogodek pa lahko povežeš samo z enim razpletom. Sami ti morajo ostati štirje razpleti dogodka.

Delovni list 7 – Poišči predmete

Matematično ozadje: simetrije, orientacija v prostoru, togi premiki

Matematični cilji:

 • splošni:
  • Otrok doživlja matematiko kot prijetno izkušnjo.
 • konkretni:
 • o Otrok rabi izraze za opisovanje položaja predmetov (na, v, pod, nad…).
 • o Otrok se uči pojmov levo/desno, spodaj/zgoraj,…
 • o Otrok spoznava prostor, njegove meje, zunanjost, notranjost

Navodilo otrokom:  Spodaj narisane predmete poišči v zgornji sliki. Ko predmet najdeš, si to označi (obkroži, prečrtaj), da ne pozabiš, da si predmet že poiskal. Poiskati pa moraš vseh 10 predmetov.

Delovni list 8 – Labirint

Matematično ozadje: simetrije, orientacija v prostoru, togi premiki

Matematični cilji:

 • splošni:
  • Otrok razvija matematično razmišljanje, spretnost in izražanje.
 • konkretni:
 • Otrok spoznava prostor, njegove meje, zunanjost, notranjost.
 • Otrok se uči orientacije v prostoru.

Starost otrok: 4 do 6 let

Navodilo otrokom: Pomagaj ježku poiskati pot do slastne hruške, če se ježek lahko premika samo po poteh, pobarvanih z rjavo barvo.

Delovni list 9 – Nadaljuj!

Matematično ozadje: kombinatorika, verjetnost, sklepanje

Matematični cilji:

 • splošni:
  • Otrok razvija matematično razmišljanje, spretnost in izražanje.
 • konkretni:
 • Otrok prepozna zaporedje in ga nadaljuje.

Starost otrok: 4 do 6 let

Navodilo otrokom: Nadaljuj zaporedja! Če želiš lahko predmete pobarvaš, drugače pa jih samo nariši.

Delovni list 10 – Gosenice

Matematično ozadje: številske množice, osnovne računske naloge

Matematični cilji:

 • splošni:
  • Otrok razvija matematično razmišljanje, spretnost in izražanje.
 • konkretni:
 • o Otrok rabi imena za števila.
 • o Otrok spoznava simbole za števila.
 • o Otrok šteje v pravem vrstnem redu.

Starost otrok: 4 do 6 let

Navodilo otrokom: Glavam gosenice nariši ali odtisni s štampiljko (uporabiš lahko plutovinast zamašek) toliko krogov (delov telesa), kolikor je zapisano pred njo.


Delovni list 11 – Razmetana soba

Matematično ozadje: množice in bijektivne preslikave

Matematični cilji:

 • splošni:
  • Otrok se seznanja z matematiko v vsakdanjem življenju.
 • konkretni:
 • Otrok razvršča predmete po različnih kriterijih.

Starost otrok: 4 do 6 let

Navodilo otrokom: Škrat Bine ima zelo razmetano sobo. Pomagaj mu jo pospraviti. V kroge nariši predmete, ki jih vidiš na listu. Razvrsti jih po barvi, kot je narisano na notranjem robu kroga. Predmete, ki si razvrstil, lahko prečrtaš.

 

Delovni list 12 – Božična zmeda

Matematično ozadje: zbiranje, urejanje in prikazovanje podatkov

Matematični cilji:

 • splošni:
  • Otrok razvija matematično razmišljanje, spretnost in izražanje.
 • konkretni:
 • Otrok smiselno ureja pridobljene podatke.

Starost otrok: 5 do 6 let

Navodilo otrokom: Preštej zgornje predmete in pridobljene podatke vstavi v graf. Tako boš pomagal škratom pri tej božični zmedi.

 

Viri:

 • Kurikulum za vrtce, Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo, Ljubljana, 1999.

 

Hana Fekonja, Daša Lokar, Urška Zlodej in Nataša Deželak

Dostopnost