Politika zasebnosti
DEL DOHODNINE ZA SKLAD
VRTCA POD GRADOM

Igra brez igrač v skupini Ptički

Vrtec brez igrač
Na 1. roditeljskem sestanku sva starše seznanili z Letnim načrtom in dejavnostim, ki bodo potekale pri Ptičkih. Načrtovali sva drugačnega pristopa k uresničevanju zastavljenih ciljev.

Družba
Spoznavanje sebe in drugih ljudi

Namen:
• Otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki – dogovarjanje, pogajanje, razumevanje stališč, vedenja in občutij drugih, menjavanje vlog, vljudnost v medsebojnem komuniciranju.
• Otrok preko igre razvija socialne veščine, ustvarjalnost, domišljijo.
Otrokom želimo omogočiti, da praznino (brez igrač), drugače zapolnijo. Da na novo definirajo svoje izkušnje, vedenje in znanje, potrebe in želje in to brez pomagal – igrač, ki otrokom marsikdaj že vnaprej določijo način uporabe.
Želimo vzpostaviti kvalitetnejše odnose med otroki, samostojnejše iskanje rešitev in večjo samostojnost otrok.
Naša igralnica se je spremenila za dva tedna, vse igrače iz igralnice smo začasno umaknili, ostale so samo mize, stoli in okrogle blazine.
Postopoma sva dodajali odeje in ležalnike.
Zavedava se da so ODNOSI v otrokovem življenju najpomembnejši za zdravo delovanje na vseh področjih.
Postavili sva se le v vlogo opazovalk in zapisovalk.
Nekaj utrinkov …

KAJ SMO SE NAUČILI?
– Da se ne tepemo,
– Da se ne norčujemo iz drugega otroka.
– Naučili smo se igrati brez igrač.
– Naučili smo se pogovarjati z drugimi otroki.
– Naučili smo se lepo igrat.
– Da ne smemo govoriti grdih besed.
– Da poskusimo urediti stvari in se lepo igrati.
– Učili smo se govoriti z drugimi otroki, ne samo z enim.
Pogovor je nanesel na prijatelje.

Kakšni so slabi prijatelji?
– So tisti, ki ti nič ne pomagajo,
– Ali pa tisti, ki te tepejo in se norčujejo iz tebe.
– So tisti, ki ne delijo.
– So tisti, ki vate brcnejo stol.
– Če se norčuje iz tebe …

Kakšni pa so prijatelji?
– Delijo, pomagajo, se iz tebe ne norčujejo, govorijo prijazne besede, da ti v nesreči pomagajo in te potolažijo, da se igrajo s tabo …

Odzivi staršev:
– Draga Barba in Erika,
– HVALA!!
– Med spremljanjem dnevnih objav dogajanja v vrtcu je bilo moč čutiti čar igre brez igrač. Medtem ko so se otroci igrali brez tradicionalnih igrač, smo bili priča številnim pozitivnim učinkom, ki jih je imela ta dejavnost na njihov razvoj.
– Opaziti je bilo, kako so se otroci popolnoma poglobili v svojo domišljijsko igro, brez potrebe po igračah. Namesto tega so uporabljali svojo kreativnost in domišljijo, da so si ustvarili svetove in zgodbe, ki so jih popolnoma prevzeli.
– Igra brez igrač je spodbudila tudi njihove socialne veščine. Otroci so se med seboj dogovarjali, delili vloge in se učili reševati konflikte, kar je bilo osupljivo. Spretno so se prebijali skozi izzive, ki so jih postavili sami.
– Ko je moj otrok imel priložnost preživeti teden brez igrač v vrtcu, sem opazila, da se je to odrazilo tudi v našem domačem okolju. Namesto da bi se zatekal k svojim običajnim igračam, je otrok začel iskati alternative v vsakodnevnih predmetih okoli sebe. Odkril je, da lahko škatlo za čevlje uporabi kot ladjo za raziskovanje domišljijskih oceanov in da lahko odejo in stole spremeni v svojo palačo….. To je bilo resnično navdihujoče opazovati, saj je otrok pokazal neverjetno iznajdljivost in kreativnost pri ustvarjanju lastnih igralnih scenarijev. Poleg tega je v vseh aktivnostih sodeloval tudi starejši otrok. Čudovito ju je bilo opazovati.
– Oba otroka sta imela manj želje po preživljanju časa pred televizijo in sta raje preživljala čas zunaj, raziskovala naravo in se igral s preprostimi pripomočki, kot so vejice, pesek in listi.
– Videti spremembe, ki so se zgodile doma, me je spodbudilo, da se malo bolj informiram o pomembnosti igre brez igrač pri otrokovem razvoju. Tako, sem med drugim prebrala o pozitivnih lastnostih igre brez igrač, kot so:
– Razvija domišljijo in kreativnost: Brez igrač se otroci spodbujajo k uporabi svoje domišljije, da bi ustvarili igre in zgodbe. To spodbuja kreativno razmišljanje in sposobnost reševanja problemov.
– Razvija socialne veščine: Igra brez igrač pogosto vključuje skupinsko sodelovanje in komunikacijo. Otroci se učijo, kako delati skupaj, se sporazumevati in reševati konflikte, kar je pomembno za razvoj socialnih veščin.
– Spodbuja samostojnost: Pri igri brez igrač otroci pogosto ustvarjajo svoje igre in pravila. To spodbuja samostojnost in samoiniciativnost, saj se naučijo, kako se organizirati in zabavati brez zunanje pomoči.
– Razvija motorične veščine: Igra brez igrač lahko vključuje različne fizične aktivnosti, kot so tekanje, plezanje, skakanje itd. To pomaga pri razvoju otrokove koordinacije, ravnotežja in motoričnih sposobnosti.
– Spodbuja koncentracijo in vztrajnost: Ko otroci ustvarjajo igre brez igrač, se naučijo osredotočiti se na določeno nalogo in vztrajati pri njej. To je koristno za razvoj njihove sposobnosti koncentracije in samodiscipline.
– Uči jih ceniti preprostost: Igra brez igrač spodbuja otroke, da cenijo preproste stvari v življenju in se zabavajo brez potrebe po dragih ali zapletenih igračah. To lahko prispeva k razvoju njihovega občutka hvaležnosti in zadovoljstva.
– Hvala Barbara in Erika, da sta izpeljali ta zahteven projekt in dali našim otrokom in nam tako pomembno izkušnjo.
– Želja naše deklice je bila, da naredimo tudi dom brez igrač, kar nama je zelo všeč, saj k temu stremimo 🙂
Zdi se mi, da je bila po prihodu iz vrtca bolj pomirjena, kot, da bi bila zadovoljena še ena potreba več, kot sicer. Morda potreba po izražanju domišljije? Veliko je govorila o igri in z veseljem smo skupaj pogledali slike, kar ni povsem običajno. Hvala vama za izstop iz okvirja in lep pozdravček.
– Prvi teden sem opazila, da se je moj sin igral s slikanicami na tak način, da je gradil stolp ali palačo …, po mojem to je bil podobno ko so gradili z mizami , in stoli.

Barbara in Erika
MAREC 2024

Dostopnost