Politika zasebnosti
DEL DOHODNINE ZA SKLAD
VRTCA POD GRADOM

Vpis otrok

Obvestilo o vpisu predšolskih otrok v javne vrtce za šolsko leto 2022-2023

Vpis v vrtce 2022-2023

Vrtec vpisuje in vključuje predšolske otroke od prvega leta starosti (ne mlajših od 11 mesecev) do vstopa v šolo. Na podlagi prijav in prostih mest poteka vpis vse leto.

V primeru, da je za sprejem v vrtec prijavljenih več otrok kot je prostih mest, o njihovem sprejemu na podlagi veljavnih predpisov odloča komisija za sprejem otrok v vrtec.

Podrobnejše informacije o vpisu otrok v javne vrtce Mestne občine Ljubljana, bodo (so) za tekoče šolsko leto objavljene na spletnih straneh vrtca in občine.

Vpis lahko starši opravijo na upravi vrtca, Praprotnikova ulica 2. Za starše otrok, ki pridejo v vrtec septembra, pripravimo v mesecu juniju srečanje, kjer dobijo vse potrebne informacije. Skupaj tudi določimo datum, ko imajo možnost pogovora s svetovalno delavko vrtca o programu vključevanja otroka v vrtec. Starši se pred vstopom otroka v vrtec individualno pogovorijo z otrokovo vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice o otroku in o uvajanju v vrtec.

Potrebna dokumentacija za vključitev v vrtec – 2022 / 2023:

Potrebna dokumentacija za vključitev v vrtec – 2021 / 2022:

Potrebna dokumentacija za izpis otroka iz vrtca:

Pri izpisu otroka iz vrtca je potrebno upoštevati 15 dnevni odpovedni rok.

Odlok o sprejemu otrok v vrtec

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu otrok v vrtec, Uradni list RS, stran 1090/ št. 8 / 9. 2. 2018

Dostopnost