SVETLORIS

Skupina Rožice iz enote Stara Ljubljana in Ptički iz enote Prule radi skupaj letamo in...

več...
Politika zasebnosti

Obogatitveni programi

Obogatitvene programe integriramo z osnovnim programom. Povezani so z našo vizijo in z dolgoročnimi cilji vrtca. V izvedbeni kurikul jih vnašajo strokovni delavci vrtca. Vključujejo različna področja, in sicer; področje umetnosti in družbe (različne delavnice, lutkovne in dramske predstave, obiski umetnikov v vrtcu, obiski galerij in razstav); področje kulturne dediščine (praznovanja, povezana s kulturnim izročilom in starimi običaji); področje gibanje – program Mali sonček; področje jezika (knjižni nahrbtnik, bralna značka, pravljične urice); področje ekologija; področje zdravstvo in prehrana.

Dostopnost