Politika zasebnosti
DEL DOHODNINE ZA SKLAD
VRTCA POD GRADOM

Udeležba Vrtca Pod Gradom na mednarodnem kongresu Flour-Bread 2017 v Opatiji

Univerza Josip Juraj Strossmayer iz Osijeka, Fakulteta za živilsko tehnologijo je organizirala 9. mednarodni kongres Flour-Bread 2017 in 11. hrvaški Kongres tehnologije žit. Kongres je potekal od 25.10. do 27. 10. 2017 v Opatiji. Predavatelji so bili iz celega sveta, tako iz Nemčije, Avstrije, Češke, Španije, Šri Lanke, Irana …itd. Na kongres se je Vrtec Pod Gradom s prispevkom prijavil skupaj z Inštitutom za sanitarno inženirstvo, Ljubljana. Na kongresu sem imela kot odgovorni avtor prispevka, ter kot Organizatorica prehrane in zdravstveno higienskega režima v Vrtcu Pod Gradom, aktivno udeležbo s predavanjem Kakovost kruha in pekovskih izdelkov, ki jih z Zakonom o javnih naročilih (ZJN-  3) lahko dobimo v vrtec kot javna ustanova (Ouality Assurance of Bread and Bakery Pastries in Public Institutions According to the Law on Public Procurement). Kongres je v mednarodnem prostoru zelo prepoznaven, tako sva s soavtorjem prispevka g. Alešem Krulcem, direktorjem Inštituta za sanitarno inženirstvo, dobila po koncu kongresa povabilo, da objaviva prispevek še v reviji Journal of Life Sciences (ISSN1934-7391), USA. Prispevek bo objavljen v decembrski številki te profesionalne znanstvene revije.

Ob tej priložnosti se zahvaljujem ravnateljici vrtca mag. Dragici Kraljič, da me je pri pisanju prispevka podprla in mi omogočila udeležbo na tem res odmevnem mednarodnem kongresu.

Ana Repše,

Organizatorica zdravstveno higienskega režima in prehrane

Dostopnost