OBISK CUKRARNE

V letošnjem šolskem letu je v naši skupini prednostna naloga s področja družbe. Poudarek je na...

več...
Politika varstva osebnih podatkov

O vrtcu

Vrtec Pod Gradom je bil ustanovljen 1. 6. 2004, z reorganizacijo Vrtca Ljubljana Center. Ustanovitelj je Mestna občina Ljubljana.

Organiziranost vrtca

Uprava vrtca je na Praprotnikovi 2
Telefon: 01 24 12 600
E-pošta: uprava@vrtec-podgradom.si

Ravnateljica: Ajda Šimnic, tel.: 01 24 12 612
E.pošta: ajda.simnic@vrtec-podgradom.si

Pomočnica ravnateljice: Tjaša Grilj, tel.: 01 24 12 602
E-pošta: tjasa.grilj@vrtec-podgradom.si

Svetovalna služba: Urška Michler, tel.: 01 23 08 272, Zemljemerska 9
E-pošta: urska.michler@guest.arnes.si

Mobilna specialna pedagoginja: Katarina Kosmač, E-pošta.: katarina.kosmac@guest.arnes.si, Ulica na Grad 2a

Organizacija prehrane in zdravstveno – higienskega režima: Vesna Potočnik, tel.: 01 24 12 608
E-pošta: vesna.potocnik@vrtec-podgradom.si

Tajništvo in kadrovske zadeve: Nuša Jereb, tel.: 01 24 12 600
E-pošta: uprava@vrtec-podgradom.si

Računovodstvo: Računovodski servis: Maja Drešar
E-pošta: racunovodstvo@vrtec-podgradom.si

Knjigovodstvo in oskrbnine: Barbara Pezdirc, tel.: 01 24 12 604
E-pošta: oskrbnine@vrtec-podgradom.si

Vrtec Pod Gradom združuje 2 enoti:

Enota Prule
Praprotnikova ulica 2
Tel.: 01 24 12 600
E-pošta: uprava@vrtec-podgradom.si
Delovni čas: 6.15 – 17.00

Dislocirani oddelki:
Stara Ljubljana, Ulica na Grad 2/a, tel.: 01 24 12 653
Delovni čas: 6.00 – 17.00

Enota Poljane
Strossmayerjeva ulica 3
Tel.: 01 23 08 280
Delovni čas: 6.30 – 17.00

Dislocirani oddelki:
Zemljemerska ulica 9, tel.: 01 23 08 271;
Delovni čas: 6.30 – 17.00
Poljanska cesta 21, tel.: 01 23 08 290;
Delovni čas: 6.30 – 17.00

Dostopnost