Politika zasebnosti
DEL DOHODNINE ZA SKLAD
VRTCA POD GRADOM

Svetovalna služba

Svetovalna delavka v našem vrtcu je pedagoginja Urška Michler

sedež: Zemljemerska ulica 9
telefon: 01 2308 272
el. pošta: urska.michler@vrtec-podgradom.si

Svetovalna služba sodeluje s strokovnimi delavci vrtca, vodstvom, zunanjimi institucijami in starši pri oblikovanju pogojev za optimalni razvoj otroka. Pri svojem delu se ravna po načelu prostovoljnosti in zaupnosti podatkov in v dobrobit otroka.

S pedagoginjo se lahko posvetujete osebno in individualno ali pa v drugih oblikah sodelovanja s starši.

Posvetujete se lahko o različnih temah, ki vas zanimajo ali skrbijo, kot na primer:

  • uvajanje otroka v vrtec, vključitev otroka v šolo;
  • posvetovanje o razvoju in vzgoji otroka ob različnih težavah (razvojnih , čustvenih,
  • vedenjskih);
  • svetovanje o pomoči otroku z odstopanji in motnjami v razvoju;
  • spodbujanje nadarjenega otroka
  • posvetovanje ob stiskah in kritičnih situacijah v družini.
Dostopnost