JUHU, POLETJE JE TU!

Letos smo že nestrpno čakali na poletje. V skupini Oblački smo si poletje krajšali z ogledovanjem...

več...
Politika zasebnosti
DEL DOHODNINE ZA SKLAD
VRTCA POD GRADOM

Vrtec brez igrač

V skupini Ptički smo pospravili vse igrače.
Naša igralnica se je spremenila za dva tedna, vse igrače iz igralnice smo začasno umaknili, ostale so samo mize, stoli in okrogle blazine. Postopoma sva dodali odeje in ležalnike. Otroke sva spodbujali, da so samostojno in skupaj s prijatelji iskali rešitve, se dogovarjali, skupaj gradili, ter vzpostavljali in vzdrževali igro. Postavili sva se v vlogo opazovalk in zapisovalk, ter otrokom nudili pomoč kadar so to potrebovali. Kadar se niso znašli, sva samo nakazali pot do rešitve, katero so prehodili sami.
Otrokom sva želeli omogočiti, da praznino (brez igrač), drugače zapolnijo. Da na novo definirajo svoje izkušnje, vedenje in znanje, potrebe in želje in to brez pomagal – igrač, ki otrokom marsikdaj že vnaprej določijo način uporabe. Želeli sva vzpostaviti kvalitetnejše odnose med otroki, jim ponuditi možnosti za razvijanje sposobnosti za vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje v prijateljskih odnosih (dogovarjanje, pogajanje, razumevanje stališč, vedenja in občutij drugih, menjavanje vlog, vljudnost v medsebojnem komuniciranju …), ter jim nuditi okolje v katerem bodo preko igre razvijali socialne veščine, ustvarjalnost in domišljijo.
Zavedava se, da so odnosi v otrokovem življenju najpomembnejši za zdravo delovanje na vseh področjih.
Najina opažanja po desetih dneh igre brez igrač:
S projektom sva uresničili zastavljene cilje. Vsi otroci so imeli možnost prevzemanja različnih vlog v skupini. Učili so se postavljati zase na primeren način. Odigrali smo igro vlog in skupaj razmišljali, kateri način je bolj primeren. Krepili smo pozitivne odnose, ki so najpomembnejši za zdravo delovanje na vseh področjih.

Hvala vsem staršem za sprejemanje in sodelovanje!

Barbara Bertoncelj Fekonja in Erika Godec

Dostopnost