Politika zasebnosti
DEL DOHODNINE ZA SKLAD
VRTCA POD GRADOM

Varstvo otrok na domu – prostovoljci

V Mestni občini Ljubljana bo potekala organizacija varstva otrok na domu prosilca (staršev otroka) ali pa na domu prostovoljca, skladno z dogovorom med starši in prostovoljci. To velja tudi za Vrtec Pod Gradom, kakor tudi za vse druge javne vrtce in OŠ v MOL. Tako otroci kot prostovoljci morajo biti zdravi in ne smejo kazati bolezenskih znakov.

V vrtcu imamo evidentirane nujne potrebe staršev po varstvu. V kolikor pride do novih nujnih potreb za otroke, vključene v Vrtec Pod Gradom, to sporočite na el. naslov: uprava@vrtec-podgradom.si. Za otroke ali učence do 5. razreda OŠ, ki obiskujejo javne vrtce in šole v MOL, uporabite kontakte v prilogi.

Med prostovoljnim varstvom otrok ne velja niti Zakon o vrtcih niti Zakon o osnovni šoli. Tudi ostali predpisi, ki urejajo dejavnost predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja ter delovnopravna zakonodaja ne veljajo, saj gre za okoliščine višje sile. Do tovrstnega varstva otrok so upravičeni zgolj starši predšolskih otrok in učencev od 1. do 5. razreda, in sicer izključno za otroke, katerih starši opravljajo delo v organizacijah, ki so nujne za delovanje družbe in države v izrednih razmerah. Prvenstveno pomagamo zagotoviti varstvo zdravnikom in medicinskim sestram in drugem medicinskem osebju, ki so nepogrešljivi v zdravstvenih ustanovah in domovih za starejše ter zavodih za varovance s posebnimi potrebami, nato nepogrešljivim delavcem v energetiki in komunikacijskih podjetjih, komunalnih in servisnih službah, oskrbi ter operativcem v Slovenski policiji in Slovenski vojski. Dodatni pogoj je, da morata biti oba starša zaposlena v eni od naštetih organizacij in imata oba razporeditev dela v isti izmeni. Nadaljnji pogoj za vključitev otroka v varstvo je, da že do sedaj obiskuje Vrtec Pod Gradom (oz. vrtec ali šolo v Ljubljani – seznam kontaktnih naslovov je v prilogi).

Za vse ostale otroke, ki niso vključeni v javne vrtce ali javne šole v Ljubljani, npr. za starše otrok,  ki so vključeni v zasebne vrtce in šole in nujno potrebujejo varstvo, se priporoča, da se obrnejo za varstvo na vodjo institucije, v katero je otrok vključen in javijo tudi MOL-u rezultat dogovora.

Za nujne primere varstva otrok, ki niso v javnih vrtcih in šolah MOL, bodo organizirali tudi prostovoljce preko Zveze prijateljev mladine Moste Polje (koordinatorka: vodja projektov za mladostnike Nina Balent – telefon 040 191 169, e naslov nina.balent@zpmmoste.net). Omogočen je tudi vnos podatkov za prostovoljce in starše (prosilce) preko interneta na naslednjih povezavah: Seznam prostovoljcev  za nujno varstvo otrok v MOL https://arcg.is/1mbvim  in  Seznam prosilcev – staršev  za nujno varstvo otrok v MOL https://arcg.is/1XfSyr. Predvideno je, da  starši in prostovoljci podpišejo izjavo in si izmenjajo po en izvod izjave (priloga).

Mag. Dragica Kraljič, ravnateljica

Priloge:

Dostopnost