JUHU, POLETJE JE TU!

Letos smo že nestrpno čakali na poletje. V skupini Oblački smo si poletje krajšali z ogledovanjem...

več...
Politika zasebnosti
DEL DOHODNINE ZA SKLAD
VRTCA POD GRADOM

Program za starše v šolskem letu 2017/18

Tako kot že vrsto let, tudi v tem šolskem letu organiziramo v našem vrtcu program za starše,  oziroma srečanja za starše  o razvoju in vzgoji otrok. Program je namenjen vsem  staršem.

Na srečanjih, ki se smiselno nadgrajujeta, bomo poskušali s pomočjo gostje predstaviti najpogostejše vzgojne dileme in  poiskati odgovore nanje. Programa, ki so ga starši ocenili zelo pozitivno, se je v lanskem šolskem letu udeležilo 68 staršev.

PRIDITE, PRISLUHNITE, VPRAŠAJTE, RAZPRAVLJAJTE

Naslov srečanja

 Datum

 Gostja

Kako se pogovarjati z otrokom

 4. 10. 2017

 Tatjana Verbnik Dobnikar

Kako razumeti vedenje otrok

 18. 10. 2017

 Tatjana Verbnik Dobnikar

Srečanji bosta  na sedežu vrtca, v enoti PRULE, Praprotnikova 2, Ljubljana,  ob 17.  uri.

Gostja – Mag. Tatjana Verbnik Dobnikar je univerzitetna diplomirana socialna pedagoginja, svetovalna delavka na osnovni šoli, gestalt psihoterapevtka, predavateljica in inštruktorica za vrstniško mediacijo v šoli.

Kako se pogovarjati z otrokom – 4. 10. 2017 ob 17. uri

Povzetki vsebine – kako poslušati otroka;  kdaj in kaj govoriti, da vzpostavimo z otrokom pristni stik; katere so pogoste napake, ki nas od otroka oddaljijo; prepoznati, kako z njim prekinjamo stik in kako ga lahko ponovno vzpostavimo. Osnovno izhodišče je, kako naj odrasli delujemo, da bi s svojim govorjenjem in ravnanjem z otroki vzpostavili in ohranjali dober odnos. Na srečanju bomo iskali uspešne načine ravnanja in komunikacije z otroki, da bi pri njih razvili samostojnost in odgovornost.

Kako razumeti vedenje otroka – 18. 10. 2017 ob 17. uri

Starši se pogosto sprašujejo – smo preveč popustljivi,  prestrogi, nas otrok izsiljuje ali preizkuša;  kaj delamo narobe, da  otrok ne posluša; kako postaviti meje; koliko otrok sploh zmore v teh letih; kako naj vzgajava skupaj, ko pa sva tako različna; včasih sem bolj strog/a, potem pa imam občutke krivde?

Ob konkretnih primerih bomo pogledali najpogostejše napake in se učili, kako poslušati otroke in se z njimi   pogovarjati.

V A B L J E N I !

Mnenja staršev o programu za starše izvedenem v lanskem šolskem letu

Srečanj  se je udeležilo  68 staršev in tri strokovne delavke vrtca. Vprašalnike  je vrnilo 29 staršev.

  1. Ocene staršev o kakovosti srečanj glede na strokovnost, pripravljenost in prepričljivost:  z oceno visoko kakovostna  jih ocenjuje  76% staršev,   z oceno zmerno   jih ocenjuje 24% in nič z oceno nizko in  zelo nizko.
  2. Ocene staršev o načinu predstavitve vsebin in o animiranju staršev: 72% staršev ocenjuje srečanja z oceno izvrstno, 28 % z oceno dobro. Ocen  slabo ali  zelo slabo ni bilo.
  3. Vrednotenje srečanj glede na vrednost pridobljenega znanja, oziroma vedenja: 55% staršev bo pridobljeno znanje uporabljalo vedno, 35% občasno, 10% redko in nič nikoli.
  4. 86% staršev bo srečanja priporočilo drugim staršem, 10% jih ne bo, pri 4% ni bilo odgovora.
  5. Ocena zanimivosti: 76% staršev meni, da so srečanja zelo zanimiva; 20% jih meni, da so zanimiva in nič, da so nezanimiva (4% staršev na to vprašanje ni odgovorilo).
  6. Odgovori staršev o tem kaj so pridobili na srečanjih: potrditev lastnih razmišljanj in ravnanj (7x), veliko zanimivih primerov iz življenja (3x), izhodišče za vzgojo, ravnanje, razmišljanje (3x), dobrodošlo pomoč staršem, koristno vsebino (2x), veliko uporabnih nasvetov (2x), vrnitev k zdravi kmečki pameti, spodbude za doslednost pri vzgoji, stvari za razmislek, zanimivo podajanje vsebin, kako ravnati v ključni situaciji, spodbude k zdravemu, odločnemu razmišljanju; pridobil sem veliko, vendar se bojim, da je teorija različna od prakse, ampak to je individualen problem; pridobil sem malo, predavatelj se mora držati teme.
  7. Kaj jim je bilo na srečanjih najbolj všeč: primeri in iskanje rešitev iz prakse (5x), vse (3x), zanimiva debata (3x), možnost diskusije, predavatelj mi je bil »pisan na kožo«, s predavateljem se popolnoma strinjam, potrditev prepričanj v katere že verjamem, vidik raznolikosti in različnih mnenj, lomljenje mnenj in stereotipov,  aktualna problematika, krasno predavanje.
  8. Kaj je starše motilo: nerazumna vprašanja nekaterih staršev, ki niso imela nič povezave s temo predavanja, vpadanje staršev v besedo predavatelja, dolgovezenje določenih staršev (kar pa ni vlivalo na celotno srečanje), soočenje s tem, da včasih ni odgovorov, vendar to ni odvisno od strokovnjakov, ponavljanje lanske vsebine (opomba – lanskoletno vsebino smo poskušali nadgraditi), oddaljitev od teme zaradi interaktivnosti udeležencev, dopuščanje preveč časa staršem za določene teme, ki niso bile v okviri predavanja; da niste speljali agende; neodprtost predavatelja do drugačnih pogledov; premalo strokovno – preveč trdna mnenje predavatelja.                   Zanimiva je pri letošnjih odzivih staršev  prav ta dvojnost v pogledih na vzgojo:  nekaterim staršem so bili predstavljeni pogledi glede  vzgoje izredno všeč, imeli občutek, da so zelo realni in so dopuščali različnost ter tudi zdravorazumski pristop, nasprotno pa so  nekateri drugi starši o istem srečanju  s strokovnjakom menili ravno obratno.
  9. Kaj bi še priporočali organizatorjem srečanj : starši si želijo še več takih srečanj (12x), pohvala za to, da so organizirana tovrstna srečanja (2x), dobro bi bilo povabiti še kakšnega drugega predavatelja, interaktivne delavnice, kjer bi v manjših skupinah reševali konkretne primere iz prakse.
Dostopnost