Politika zasebnosti
DEL DOHODNINE ZA SKLAD
VRTCA POD GRADOM

Program za starše v šolskem letu 2015/16

Tako kot že vrsto let, tudi v tem šolskem letu organiziramo v našem vrtcu program za starše – »šolo za starše«.

Glede na to kako so starši ocenili program v lanskem šolskem letu in kaj so po njihovem mnenju pridobili na dveh srečanjih menimo, da je bila izbira problematike in izvedba zelo uspešna. Programa se je udeležilo 73 staršev. Zato spoštovani starši: PRIDITE, PRISLUHNITE, VPRAŠAJTE, RAZPRAVLJAJTE!

Pomen vzgoje v predšolskem obdobju: 21. 10. 2015 ob 17. uri, Sebastjan Kristovič

Poudarki iz vsebine:

  • skupna naloga vrtca in staršev,
  • o smislu in cilju vzgoje,
  • razlikovanje ljubezni in vzgoje,
  • odnos in komunikacija s predšolskim otrokom,
  • škodljivi vplivi računalnika in televizije ter vpliv le-tega na razvoj otroka.

Kako otroka vzgojiti v samostojno in odgovorno osebnost: 4. 11. 2015  ob ob 17. uri , Sebastjan Kristovič

Poudarki iz vsebine:

  • starši in vzgojitelji, kot avtoritete in ideali,
  • doslednost pri vzgoji – kako postaviti otroku meje,
  • vztrajnost in prenašanje porazov,
  • kako proti apatiji in dolgčasu pri predšolskem otroku.

Srečanji bosta na sedežu vrtca, v enoti PRULE, Praprotnikova 2, Ljubljana.

sebastjan_kristovic

Foto: siol.net

O gostu Sebastjanu Kristoviču

Doktoriral je iz področja logoterapije (Eksistencialna kriza in kriza smisla z vidika logoterapije) na interdisciplinarnem doktorskem študijskem programu; je direktor Mednarodnega inštituta za psihoterapijo in uporabno psihologijo, v okviru katerega deluje tudi Svetovalno-terapevtski center za družine, pare in posameznike, in profesor na dveh fakultetah: na magistrskem in visokošolskem strokovnem študijskem programu Psihosocialna pomoč v LJ in NG in na magistrskem in visokošolskem strokovnem študijskem programu AMEU-ECM Socialna gerontologija v LJ, MB in MS; je habilitiran v naziv docenta iz področja psihologije osebnosti in avtor dveh znanstvenih monografij; dr. Kristovič ima preko 60 bibliografskih zadetkov in s prispevki redno sodeluje na različnih mednarodnih simpozijih in mednarodnih znanstvenih konferencah ter v različnih radijskih in televizijskih oddajah;
sedem mesecev je preživel v Italiji (Torino – Piccola Casa della Divina Provvidenza), kjer je prostovoljno delal v bolnišnici na onkološkem oddelku–zadnjega stadija; je član uredniškega odbora strokovne revije Tretji dan; diplomiral je na TF Univerze v Ljubljani iz področja filozofije in psihologije – logoterapije za katero je prejel Tomaževo nagrado; pred tem je diplomiral tudi na tehniški fakulteti v Mariboru (FERI); obštudijska strast in dejavnost dr. Kristoviča je bil šport v katerem je bil tudi precej uspešen – kategoriziran je bil kot vrhunski športnik (kickbox) in član slovenske reprezentance z dosežki na svetovni ravni (svetovno prvenstvo, svetovni pokali, mednarodna odprta prvenstva…), po zaključeni tekmovalni karieri je postal trener mariborskega kluba; zadnja leta sodeluje s sodelavko pri izvajanju doživljajskih taborov za otroke;
deluje v izobraževanju, kurativi in preventivi v obliki predavanj, seminarjev in svetovanja; že več let po vsej Sloveniji predava za različne ciljne skupine iz področja vzgoje – za profesorje, učitelje, vzgojitelje, starše – in vodi predavanja in seminarje za različne delovne kolektive s področja duševnega zdravja, odnosov in transparentne komunikacije; deluje tudi na področju psihosocialnega svetovanja (v različnih duševnih stiskah, pri vzgojnih težavah in težavah pri odraščanju, partnerskih odnosih, vedenjskih težavah, soočanju in prebolevanju izgube, prizadetosti, krivdi…) posameznikom in družinam. Dr. Kristovič že več let sodeluje s starši, učitelji in vzgojitelji v obliki individualnih obravnav, predavanj, seminarjev in svetovanja.

Mnenja staršev o programu za starše izvedenem v lanskem šolskem letu 2014/15

Ocene staršev o kakovosti srečanj glede na strokovnost, pripravljenost in prepričljivost:
94% staršev jih ocenjuje kot visoko kakovostne, 6 % kot zmerno kakovostne in nihče kot nizko ali zelo nizko kakovostne.

Ocene staršev o načinu podajanja vsebin in o animiranju staršev: 72% staršev ocenjuje srečanja z oceno izvrstno, 28% z oceno dobro. Ocen slabo ali zelo slabo ni bilo.

Vrednotenje srečanj glede na vrednost pridobljenega znanja, oziroma vedenja: 75% staršev bo pridobljeno znanje uporabljalo vedno, 25% občasno in nihče redko ali nikoli.
Vsi starši so v vprašalniku zapisali, da bodo srečanja šole priporočilo drugim staršem.

Splošna ocena zanimivosti: 67% staršev meni, da so srečanja zelo zanimiva; 33% jih meni, da so zanimiva. Nihče ni mnenja, da so nezanimiva.

Kaj so starši pridobili na srečanju: koristne informacije, nasvete in smernice, oziroma podlage za premislek ob vzgoji svojih otrok (9x), nova spoznanja, širši pogled na vzgojo, teorijo in praksa z roko v roki (8x), potrditev lastnih prepričanj in ravnanj (5x), tema se jim je zdela zanimiva, pristop optimističen in življenjski (5x), spoznanje o tem, kako pomembno se je posvečati partnerju (3x), veliko sem pridobil zase (2x), ogledalo za svoj odnos, samospoznanje (2x), streznitev v zvezi z obstoječimi lastnimi prepričanji (1x), spoznanje o škodljivosti pretirane starševske ljubezni(1x).

Kaj jim je bilo na srečanjih najbolj všeč: konkretni primeri in izkušnje (8x), izbira in predstavitev tematike (8x), jasnost, odprtost v komunikaciji (2x), realnost in praktičnost (2x), vpogled v prihodnji razvoj odnosov v primeru neustreznih ravnanj (2x), sproščeno vzdušje (2x), duhovitost (2x).

Mnenja o tem kaj je starše motilo: srečanje je bilo prekratko 2x, (Opomba: trajalo je dve šolski uri, problematika se je nadaljevala na naslednjem srečanju.), nič, še dolgo bi lahko poslušala 1x, malo predolga razlaga 2x, preveč teorije 1x, premalo smo slišali o odnosih v primeru ločitve in enostarševskih družinah1x.

Kaj bi še priporočali organizatorjem ali financerju (MOL): starši si želijo še takih srečanj (16x), želijo boljše prostore za srečevanje odraslih v vrtcu (4x), želijo spremno gradivo, ki bi ga financiral MOL (2x), radi bi temo o razvoju otrokovih možganov(1x). Opomba: tematiko z naslovom – Med učenjem in igro pokukajmo v glave malčkov – o nekaterih ključnih obdobjih v razvoju malčkov smo imeli na programu lansko leto.

Dostopnost