Politika zasebnosti
DEL DOHODNINE ZA SKLAD
VRTCA POD GRADOM

Mehurčkov kratkočasnik

V skupini Mehurčki smo predšolskim otrokom izdelale Mehurčkov kratkočasnik v katerem so, med drugim, tudi grafomotorične vaje.

Grafomotoriče vaje so v predšolskem obdobju izredno pomembne, saj tako otroci razvijajo spretnosti, ki jih potrebujejo za pisanje v šoli.

Grafomotorične sposobnosti se razvijajo že v zgodnjem otroštvu, ko otrok s prstom pušča sled. Kasneje pa z dobro načrtovanimi vajami, vplivamo na krepitev mišičnega tonusa prstov na roki in izboljšujemo orientacijo na listu papirja.

Dostopnost