Politika zasebnosti
DEL DOHODNINE ZA SKLAD
VRTCA POD GRADOM

Liki pri Sončkih

Otroci se v vsakdanjem življenju že zelo zgodaj srečajo z matematiko. Matematika obsega najrazličnejše dejavnosti, ki otroke spodbujajo, da v igri in pri vsakodnevnih opravilih pridobivajo izkušnje in znanje o tem, kaj je veliko, kaj majhno, česa je več in česa manj, kakšne oblike so predmeti.
Otroci v skupini Sončkov so tako preko različnih dejavnosti spoznavali like: krog, kvadrat, pravokotnik in trikotnik. Najprej sva jih spodbudili, da v igralnici poiščejo predmete različnih oblik.

Like smo iskali v okolici vrtca.

Razvrščali in lepili so slike predmetov glede na obliko.

Sestavljali so figure iz različnih likov.

Ugotavljali so, kateri lik manjka.

Z lastnim telesom so like oblikovali.

Zapisali: Irena Tomšič, Anja Detiček

Dostopnost