Politika zasebnosti
DEL DOHODNINE ZA SKLAD
VRTCA POD GRADOM

Jezikovne dejavnosti v predšolskem obdobju

GLASOVI (ČRKE)

Globalni cilji:

 • Jezik kot objekt igre.
 • Spodbujanje jezikovne zmožnosti (artikulacija, besednjak).

Cilj:

 • Otrok preko sličic spoznava glasove (črke).

Navodilo
Otroci se to igro igrajo, tako da s pomočjo sličice (katera se začne na določeni glas) poskušajo najti ustrezno črko. Imamo sličico avta, in ker se avto začne na glas A, jo povežemo s črko a. Ker ima slovenska abeceda 25 črk, je tudi sličic 25, tako da ima vsaka sličica svojo črko, ki je njen par. To igro se kasneje, ko otroci osvojijo vse glasove, lahko igrajo tudi v obliki spomina in tako posamezni sličici poiščejo ustrezen par (črko).

Didaktični material: Sličice glasov (črk) in predmetov

 

Izdelava didaktične igre: Na spletni strani poiščete vseh 25 glasov (črk) abecede in predmete, katerih prvi glas se začne na posamezno črko. Vse to natisnete, izrežete in pobarvate z barvnimi svinčniki ali flomastri. Lahko pa seveda črke in predmete tudi sami napišete in narišete. Uporabite pa lahko tudi druge predmete, npr. za črko A – ananas, B – boben, itn.,…

 

 

SADJE IN ZELENJAVA

Globalni cilji:

 • Jezik kot objekt igre (globalni cilj iz področja jezik).
 • Seznanjanje z matematiko v vsakdanjem življenju. (globalni cilj iz področja matematika).

Cilji:

 • Otrok poimenuje sadeže in zelenjavo (operativni cilj iz področja jezik).
 • Otrok opiše sadeže in zelenjavo (oblika, velikost, barva) – (operativni cilj iz področja jezik).
 • Otrok klasificira in razvršča (operativni cilj iz področja matematika).

Navodilo
Otroci sadeže (hruška, jagoda, lubenica in ananas) in zelenjavo (solata, paradižnik, paprika in gobe), narisano na sličicah poimenujejo ter opišejo, nato jih razvrstijo ali sodijo med sadje ali zelenjavo ter jih zalepijo na manjši plakat.

Didaktični material: Plakat

Plakat brez sličic

 

Plakat s sličicami

 

Izdelava didaktične igre: Na spletni strani poiščete različne sadeže in zelenjavo, jih natisnete, izrežete ter pobarvate s flomastri ali barvnimi svinčniki. Večji plakat s črto razdelite na pol, v en del napišete sadje v drugega pa zelenjava. Sličice potem pravilno razvrstite. Seveda pa lahko sličice tudi sami narišete.

 

 

TOMBOLA NASPROTIJ

Globalni cilj:

 • Jezik kot objekt igre.

Cilji:

 • Otrok poimenuje predmete.
 • Otrok besedam doda protipomenko.
 • Otrok bogati svoj besedni zaklad.

Navodilo
Otroci se to igro igrajo, tako da na manjši plakat, na katerem so narisane sličice (noč, majhen, žalosten in vroče), najprej poiščejo njihova nasprotja (dan, velik, vesel in mrzlo), nato pa ta nasprotja ustrezno postavijo na tombolo.

Didaktični material:

Sličice predmetov in plakat

 

Tombola nasprotij

 

Izdelava didaktične igre: Potrebujete manjši plakat, katerega razdelite na štiri dele, lahko tudi več. V vsak kvadratek narišete poljubni predmet in mu pripišete čustvo, pridevnik,…. Nato na drugi plakat narišete in napišete njihova nasprotja in jih izrežete. Po želji jih lahko pobarvate. Seveda pa lahko vse predmete najdete tudi na spletni strani, jih natisnete, izrežete in prilepite.

 

 

KJE JE MEDVED?

Globalni cilji:

 • Jezik kot objekt igre.

Cilji:

 • Otrok se zna prostorsko orientirati.
 • Otrok s predlogom poimenuje kje se nahaja medved.

Navodilo
Odrasel medveda postavlja pred, ob, za, v, pod in na škatlo, otroci pa morajo njegov položaj pravilno prostorsko določiti ter ga poimenovati.

Medved PRED škatlo

 

Medved OB škatli

Medved ZA škatlo

Medved V škatli

Medved POD škatlo

Medved NA škatli

 

Za to didaktično igro potrebujete en predmet ali plišasto igračo, ki jo s pomočjo predlogov postavljate na določen predmet (škatla, stol, miza,…).

 

 

Pripravile: Urška Zlodej, Nataša Deželak in Hana Fekonja, enota Poljanska

Dostopnost