JUHU, SNEG JE TU!

Sončki smo bili zelo veseli snega. Takoj, ko je bilo mogoče, smo se odpravili ven. Pokazali sva...

več...
Politika zasebnosti
DEL DOHODNINE ZA SKLAD
VRTCA POD GRADOM

Igre z matematiko v predšolskem obdobju

Delovni list 1 – Sadje

Matematično ozadje: številske množice, osnovne računske naloge

Matematični cilji:

 • splošni
  • Otrok se seznanja z matematiko v vsakdanjem življenju.
 • konkretni
 • o Otrok rabi imena za števila.
 • o Otrok spoznava simbole za števila.
 • o Otrok šteje v pravem vrstnem redu.

Starost otrok: od 5 do 6 let

Navodilo otrokom:  V drevesa nariši toliko sadežev, kot je napisano na tablah, ki visijo na drevesih. Na tablah imaš označeno tudi vrsto sadja, ki ga narišeš.


Delovni 2 – Polovica

Matematično ozadje: simetrije, orientacija v prostoru, togi premiki

Matematični cilji:

 • splošni
  • Otrok doživlja matematiko kot prijetno izkušnjo.
 • konkretni
 • Otrok spoznava in opazuje simetrijo.
 • Otrok spoznava lastnosti zrcaljenja in jih uporablja na preprostih primerih.

Starost otrok: od 4 do 6 let

Navodilo otrokom: Nariši še drugo polovico predmetov. Potrudi se, da bodo čim bolj podobne prvi polovici.

 

Delovni list 3 – Ptičja zgodba

Matematično ozadje: kombinatorika, verjetnost, sklepanje

Matematični cilji:

 • splošni
  • Otrok se seznanja z matematiko v vsakdanjem življenju.
 • konkretni
 • o Otrok napoveduje rezultat, razplet dogodka.
 • o Otrok opazuje in izkusi zaporedje dogodkov, se pogovarja o njihovi medsebojni povezanosti.

Starost otrok: 4 do 6 let

Navodilo otrokom: Oštevilči risbe tako, da bo zaporedje pravilno (začni z risbo na kateri je dogodek, ki se je zgodil najprej).

 

Delovni list 4 – Baloni

Matematično ozadje: simetrije, orientacija v prostoru, togi premiki

Matematični cilji:

 • splošni
  • Otrok doživlja matematiko kot prijetno izkušnjo.
 • konkretni
 • o Otrok se uči orientacije v prostoru.
 • o Otrok spoznava prostor, njegove meje, zunanjost, notranjost.

Starost otrok: 4 do 6 let

Navodilo otrokom: Pomagaj vsaki živali poiskati svoj balon. Enega balona ne drži nobena žival.

 

Delovni list 5 – Živali

Matematično ozadje: množice in bijektivne preslikave

Matematični cilji:

 • splošni
  • Otrok razvija matematično razmišljanje, spretnost in izražanje.
 • konkretni
 • o Otrok usvaja in uporablja pojme večji/manjši, dolg/kratek, visok/nizek …
 • o Otrok ureja predmete po naraščajoči oz. padajoči lastnosti.

Starost otrok: 5 do 6 let

Navodilo otrokom: Uredi živali od najmanjše do največje. Ne oziraj se na to, kakšne so te živali v resnici, ampak se osredotoči, kakšne so na risbi. V kvadrate poleg njih zapiši število (število ena je pri najmanjši živali).

Delovni list 6 – Vzrok/posledica

Matematično ozadje: kombinatorika, verjetnost, sklepanje

Matematični cilji:

 • splošni
  • Otrok se seznanja z matematiko v vsakdanjem življenju.
 • konkretni
 • o Otrok spoznava odnos med vzrokom in posledico.
 • o Otrok se seznanja z verjetnostjo dogodkov in rabi izraze za opisovanje verjetnosti dogodka.
 • o Otrok napoveduje rezultat, razplet dogodka.

Starost otrok: 4 do 6 let

Navodilo otrokom: Na levi strani imaš narisane različne dogodke (vzroke). Na desni strani pa kaj se zgodi po temu dogodku (posledice). Dogodke poveži z razpleti dogodkov. En dogodek pa lahko povežeš samo z enim razpletom. Sami ti morajo ostati štirje razpleti dogodka.

Delovni list 7 – Poišči predmete

Matematično ozadje: simetrije, orientacija v prostoru, togi premiki

Matematični cilji:

 • splošni:
  • Otrok doživlja matematiko kot prijetno izkušnjo.
 • konkretni:
 • o Otrok rabi izraze za opisovanje položaja predmetov (na, v, pod, nad…).
 • o Otrok se uči pojmov levo/desno, spodaj/zgoraj,…
 • o Otrok spoznava prostor, njegove meje, zunanjost, notranjost

Navodilo otrokom:  Spodaj narisane predmete poišči v zgornji sliki. Ko predmet najdeš, si to označi (obkroži, prečrtaj), da ne pozabiš, da si predmet že poiskal. Poiskati pa moraš vseh 10 predmetov.

Delovni list 8 – Labirint

Matematično ozadje: simetrije, orientacija v prostoru, togi premiki

Matematični cilji:

 • splošni:
  • Otrok razvija matematično razmišljanje, spretnost in izražanje.
 • konkretni:
 • Otrok spoznava prostor, njegove meje, zunanjost, notranjost.
 • Otrok se uči orientacije v prostoru.

Starost otrok: 4 do 6 let

Navodilo otrokom: Pomagaj ježku poiskati pot do slastne hruške, če se ježek lahko premika samo po poteh, pobarvanih z rjavo barvo.

Delovni list 9 – Nadaljuj!

Matematično ozadje: kombinatorika, verjetnost, sklepanje

Matematični cilji:

 • splošni:
  • Otrok razvija matematično razmišljanje, spretnost in izražanje.
 • konkretni:
 • Otrok prepozna zaporedje in ga nadaljuje.

Starost otrok: 4 do 6 let

Navodilo otrokom: Nadaljuj zaporedja! Če želiš lahko predmete pobarvaš, drugače pa jih samo nariši.

Delovni list 10 – Gosenice

Matematično ozadje: številske množice, osnovne računske naloge

Matematični cilji:

 • splošni:
  • Otrok razvija matematično razmišljanje, spretnost in izražanje.
 • konkretni:
 • o Otrok rabi imena za števila.
 • o Otrok spoznava simbole za števila.
 • o Otrok šteje v pravem vrstnem redu.

Starost otrok: 4 do 6 let

Navodilo otrokom: Glavam gosenice nariši ali odtisni s štampiljko (uporabiš lahko plutovinast zamašek) toliko krogov (delov telesa), kolikor je zapisano pred njo.


Delovni list 11 – Razmetana soba

Matematično ozadje: množice in bijektivne preslikave

Matematični cilji:

 • splošni:
  • Otrok se seznanja z matematiko v vsakdanjem življenju.
 • konkretni:
 • Otrok razvršča predmete po različnih kriterijih.

Starost otrok: 4 do 6 let

Navodilo otrokom: Škrat Bine ima zelo razmetano sobo. Pomagaj mu jo pospraviti. V kroge nariši predmete, ki jih vidiš na listu. Razvrsti jih po barvi, kot je narisano na notranjem robu kroga. Predmete, ki si razvrstil, lahko prečrtaš.

 

Delovni list 12 – Božična zmeda

Matematično ozadje: zbiranje, urejanje in prikazovanje podatkov

Matematični cilji:

 • splošni:
  • Otrok razvija matematično razmišljanje, spretnost in izražanje.
 • konkretni:
 • Otrok smiselno ureja pridobljene podatke.

Starost otrok: 5 do 6 let

Navodilo otrokom: Preštej zgornje predmete in pridobljene podatke vstavi v graf. Tako boš pomagal škratom pri tej božični zmedi.

 

Viri:

 • Kurikulum za vrtce, Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo, Ljubljana, 1999.

 

Hana Fekonja, Daša Lokar, Urška Zlodej in Nataša Deželak

Dostopnost